dasicstomatologija@gmail.com                                                                    en de sr

Implantologija

 

Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom implantata. Nadoknađuju se izgubljeni zubi na bezbolan način tako da pacijent dobija i funkcionalno i estetsko rešenje. Procenat uspešnosti kod ugradnje implantata je blizu idealnih 100%. Implantat se smatra uspešnim ako opstane 15 godina u ustima pacijenta.

lep-osmeh

Implantati se mogu ugraditi kod slučajeva nedostatka jednog ili više zuba, kako u gornjoj, tako i u donjoj vilici. Uz odgovarajuće digitalne RTG snimke se pravi plan ugradnje impantata koji se brzo i bezbolno obavlja u stomatološkoj ordinaciji.

Dentalni implantat

To je veštački koren zuba sačinjen od titanijuma. Potpuno je biokompatibilan (organizam ga ne prepoznaje kao strano telo). Dentalni implantat je najčešće cilindrični šraf sačinjen od titanijuma, koji nadoknađuje nedostajući prirodni koren zuba. Implantat se ugrađuje u kost tokom bezbolne hirurške procedure. Nakon ugradnje implantata potrebno je vreme da se implantat učvrsti. Taj proces se naziva osteointegracija i traje između 3-6 nedelja. Tako ugrađen implantat zamenjuje koren zuba koji nedostaje.

Posle implantacije u viličnu kost, implantat se najčešće ostavi da se veže za kost bez opterećivanja protetskom nadoknadom – privremenom ili stalnom krunicom. Kontakt implantata i vilične kosti je direktan, bez prisustva vezivnog tkiva. Vezivanje implantata zahteva vreme dok se proces remodelacije kosti ne završi. Nakon toga implantat je spreman da primi funkcionalno opterećenje protetske nadoknade.

Po završetku izrade krunice doktor postavlja suprastrukturu na mesto gingiva formera na koju se trajno cementira krunica. Standardna procedura sastoji se u jednoj poseti kada se u lokalnoj anesteziji izvrši ugradnja implantata na minimalno invazivan način. Po rezultatima najsavremenijih istraživanja 90-95% svih ugrađenih implantata u potpunosti funkcioniše nakon 10 godina.

Danas implanti imaju sve veće indikacije za uspešnu primenu, ali ipak postoji određen broj bolesti kada ugradnja implantata nije moguća, a to su uznapredovala osteoporoza, nekontrolisani dijabetes i neke sistemske bolesti.
Ponekad je, zbog nedostatka kosti i veličine sinusa, u gornjoj vilici potrebno napraviti malu hiruršku intervenciju koja se zove „sinus lift“, čime se dobija potrebna visina kosti. U donjoj vilici se takođe u slučaju nedostatka kosti može dobiti potrebna količina kosti ugradnjom koštanog bloka (augmentacijom).

Oba ova zahvata se obavljaju u ordinaciji u lokalnoj anesteziji i bezbolni su.

Najčešća pitanja:

Koje su opšte medicinske kontraindikacije?

Medicinski razlozi koji ne idu u prilog implantaciji (kontraindikacije) predstavljaju okolnosti koje jedan takav zahvat čine bilo nemogućim (apsolutna kontraindikacija), bilo dovode do mogućnosti nastanka posebnih opasnosti (relativna kontraindikacijdental-implantsa)

Opšte medicinske kontraindikacije su:
• pušenje cigareta,
• lekovi koji utču na metabolizam kosti (bifosfonati),
• nelečena ili nedovoljno kontrolisana šećerna bolest (diabetes mellitus),
• snižena imuna odbrana organizma uslovljena bilo bolešću, bilo lekovima (na primer, terapija kortizonom, primena citostatika),
• teška oboljenja srca- krvotoka,
• generalizovana oboljenja vezivnog tkiva ili kosti (na primer, reumatske bolesti) i
• izvesne psihijatrijske bolesti.

Kod pušača se mora imati u vidu da je kratkoročni uspeh implantata (osteointegracija) manji i da stopa gubitka implantata može biti povećana.
Kod ovakvih pacijenata je i dugoročni uspeh manji. Iz tog razloga trebalo bi da bude razumljivo da ordinirajući stomatolozi i implantolozi pušačima ne mogu pružiti bilo kakve garancije u pogledu uspeha implantacije.

Lokalno uslovljene kontraindikacije:

• nedovoljan volumen postojeće kosti: nadogradnja kosti (augmentacija),
• loš kvalitet kosti: odgovarajuća tehnika implantacije, postupak koji čini kost gušćom,
• ugroženost važnih struktura (grane živaca ili korenovi susednih zuba): odgovarajuća tehnika implantacije i korišćenje postupka snimanja i po potrebi primena kompjuterske tehnike,
• oboljenja kostiju vilice, sluzokože usne duplje ili potpornog aparata zuba: lečenje osnovnog oboljenja,
• nepovoljni odnosi zagrižaja (na primer, suviše malo prostora za krunice): po potrebi primena metoda iz ortopedije vilica ili hirurški postupak,
• škrgutanje zubima (bruksizam): terapijska primena šina,
• nezavršen razvoj vilice: pričekati.
Čitav niz lokalnih, biološko-anatomskih ili funkcionalnih okolnosti mogu ugroziti uspeh lečenja implantatom, kako kratkoročno tako i dugoročno. Ovakve okolnosi uglavnom ne isključuju izvođenje implantacije, ali često iziskuju odgovarajuću pripremu. Prema tome, pažljiv pregled i utvrđivanje stanja pre lečenja predstavljaju jedan od preduslova.

Koje su prednosti implantata?

• Profilaksa gubitka koštane mase (održavanje kostiju koje se razgrađuju bez mehaničkog opterećenja),
• pošteda zdravih zuba,
• povećani broj koštanih gredica (omogućava čvrst oslonac za zubnu nadoknadu),
• veoma dobra terapija kod gubitka zuba usled zapaljenja gingive (implanti kod parodontitisa),
• rutinski zahvat uglavnom bez rizika,
• osigurana biokompatibilnost i
• dobra do veoma dobra prognoza, ekonomična terapija zbog uglavnom dugog veka trajanja

Koji su rizici kod implantacije?

Rizik od prevremenog gubitka implantata kod nekomplikovanih stanja, iznosi ispod 5%. Individualni rizik za pacijenta može se dobro proceniti nakon temeljnog pregleda od strane ordinirajućeg lekara. Tako problemi koji proističu iz specifičnih anatomskih okolnosti mogu u velikoj meri da budu izbegnuti (na primer, povrede živaca, povrede susednih zuba, otvaranje nosnih ili viličnih šupljina).

Vaš stomatolog dr Suzana Dašić će vam u tom smislu pružiti detaljna objašnjenja.

• Postoperativne komplikacije

U cilju izbegavanja pojave postoperativnih komplikacija (smetnje u procesu zarastanja) Vi kao pacijent možete biti od značajne pomoći da se rizici svedu na minimum.

• Pozne komplikacije

Pozne komplikacije su retke i uglavnom se odnose na hronične infekcije. Učestalost je , međutim, povišena kod pacijenata sa izvesnim opštim oboljenjima.

• Periimplantitis

Periimplantitis predstavlja oboljenje koje se može javiti kod pacijenata sa ugrađenim implantatima. On je sličan paradontopatiji prirodnih zuba.
Kao što je slučaj i kod prirodnih zuba, i kod implantata koji nose zubnu nadoknadu dolazi do stvaranja naslaga. Ukoliko se ove naslage temeljno ne eliminišu dolazi najpre do zapaljenja gingive (gingivitis). Periimplantatni gingivitis biva saniran nakon uklanjanja naslaga koje su ga prouzrokovale, po pravilu bez komplikacija.
Ukoliko naslage nisu brižljivo odstranjene, u daljem toku zapaljenje zahvata i kost. Zbog toga dolazi do razgradnje kosti oko implantata usled takozvanog periimplantitisa. Implantat počinje da se razlabavljuje. Ukoliko se ne preduzme pravovremeno lečenje može doći i do gubitka implantata. Upravo u cilju profilakse pojave periimplantitisa trebalo bi posvetiti veliku pažnju održavanju optimalne higijene usne duplje.

implantologija

Lečenje periimplantitisa je teže nego što je slučaj kod prirodnih zuba. Oslobađanje plaka – biofilma sa površine implantata načinjenog od sintetičkog materijala (mehaničko čišćenje) od strane stomatologa je proble

matičnije, iz razloga što tokom čišćenja ponekada može doći do oštećenja površinske strukture implantata. Zbog toga se ponekad ne može ponovo da uspostavi po

četno stanje, što može da predstavlja uzrok za kasniji neuspeh terapijske mere. Pored mehaničkog čišćenja implantata, može biti potrebno i da se prisutne patogene bakterije ciljano unište.

Gubitak implantata

Gubitak implantata je redak, ali razočaravajući ishod. Tako nastao defekt u kosti može se ponovo zatvoriti novostvorenom kosti, tako da se ukoliko je moguće, može ponoviti implantacija. Takođe, u slučaju gubitka implantata ne postoji ograničenje u smislu zbrinjavanja primenom uobičajenih zubnih nadoknada (primena mostova).

Imajte poverenja u nas i prepustite se našem timu

Našim pacijentima omogućavamo plaćanje od 3 do 20 mesečnih rata putem administrativne zabrane overene u firmi.

Radno vreme ordinacije je od 12 do 20 časova radnim danima

 Zakazivanje mozete vršiti telefonima 011/268 2044 i

064/128-56-80 koji je ujedno i dežurni telefon,

 putem mail-a:  dasicstomatologija@gmail.com

a možete posetiti i našu facebook stranicu gde možete videti i fotografije naših brojnih radova.

Pacijente sa bolom i otokom primamo bez zakazivanja