dasicstomatologija@gmail.com                                                                    en de sr

Dentalni turizam kao klaster

Dentalni turizam  kao relativno nov vid saradnje, spoj lepog i korisnog.

Kako je uvek lakše, bolje i efikasnije raditi u timu, od izuzetnog značaja je da se stomatolozi organizuju i udruže. Korist timskog rada je višestruka.

Potrebno je organizovati udruženje, formirati radne grupe i predsedništvo, angažovati profesionalce koji će osmisliti marketinški nastup – kampanju i učiniti dostupnim usluge stomatologa Srbije svim ljudima koji su zainteresovani.

Takođe, potrebno je organizovati njihov boravak u našoj zemlji tako da se osećaju prijatno, da osim stomatološke usluge koju mogu dobiti po konkurentskim cenama, posete i kulturne spomenike u zavisnosti od ličnih afiniteta (to mogu biti muzeji, može biti poseta pozorištu ili operi) odnosno da mogu da biraju šta žele.

Naše je da napravimo kvalitetnu ponudu, a njihovo da odaberu.